Listy sociální práce

Milí čtenáři,

když jsem v roce 2015, po nástupu do Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jela na svou první redakční radu Listů sociální práce, "cloumala" mnou velká nervozita. Ačkoliv druhý časopis, Sociální služby, jsem již měla částečně pod kůží, Listy sociální práce, vzhledem k jejich původní pololetní periodicitě, pro mě byly velkou neznámou, stejně tak, jako pro mě byla velkou neznámou jejich redakční rada. Věděla jsem, že je plná odborníků (akademických, i neakademických) z mnoha různých oblastí, a měla jsem obavy, že moje "nesociální" vysokoškolské vzdělání pro mě bude v diskuzi s těmito lidmi velkým handicapem. Nebudu Vám lhát, první dvě redakční rady jsem se zoufale a většinou marně snažila zachytit myšlenky, návrhy a doporučení, které "lítaly" ze všech stran, a domů jsem odcházela "s hlavou jako balón". Dnes, o několik let později, mohu říct, že si mě získali všichni členové redakční rady, a někteří se stali mými velmi dobrými přáteli. Kdo mě ale od prvního setkání vyloženě okouzlil (snad mi to ostatní členové redakční rady odpustí :-)) byl profesor Igor Tomeš. Vždy pozitivní, moudrý, galantní, pracovitý a nesmírně laskavý pán, který si mé srdce získal okamžitě, takzvaně "na první dobrou". A i když jsem neměla možnost s ním strávit tolik času jako ostatní kolegové z redakční rady, jsem vděčná i za těch pár let. A když mi jednou svěřil, jak rád se mnou pracuje, bylo to pro mě obrovské vyznamenání, kterého si budu vždy vážit. Lidí, jako je profesor Igor Tomeš, na tomto světě nikdy nebude dost. A i z tohoto důvodu je významná část tohoto čísla věnována právě jemu.   

 

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial letního čísla LSP 2018)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma

Tisk brožury byl podpořen z dotačního titulu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.