Listy sociální práce

Milí čtenáři,

tímto číslem Listů sociální práce, které držíte v ruce, se loučíme s rokem 2017. Na konci každého roku, když stojíme poslední den o půlnoci pod ohňostrojem, máme trochu otevřenější oči vůči tomu, co se odehrálo v roce uplynulém. Ať už se to týká našich pracovních zálržitostí, anebo těch osobních. Ačkoliv ty osobní nás ale většinou ovlivňují přece jen trochu víc. Víc vnímáme ty momenty, kdy jsme chybovali, a víc vnímáme i to, co se nám podařilo a na co můžeme být hrdí. Také se díváme s větší důvěrou do budoucnosti a máme hrdinský pocit, že další rok bude lepší, úspěšnější, že se nám spousta věcí bude víc dařit, že i my budeme lepší. Bohužel se často 1. ledna probudíme už s menším odhodláním, které se ještě každým dnem zmenšuje. Já Vám na konci roku 2017 přeji, abyste odhodlání ztráceli co nejméně, abyste i ty hrdinské pocity, že všechno zvládnete, pociťovali co nejčastěji i v průběhu klasického roku. Važte si všech pěkných momentů, kdy jste byli úspěšní a něco se Vám podařilo, a z těch horších se poučte, ale zbytečně se jimi netrapte. Život je totiž hrozně krátký na to, abychom se zaměřovali více na to špatné než na to dobré. Přelom starého a nového roku Vám doufám zpříjemní i čtení nového čísla našeho časopisu. A je skoro symbolické, že právě v tomto čísle se objevuje Etický kodex sociálních pracovníků APSS ČR či Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace Veřejného ochránce práv.

 

Vám všem sociálním pracovníkům, ale i příznivcům sociální práce, přeji do roku 2018 jen to nejlepší, a ačkoliv se stále opakuji, i to, abyste svou práci dělali vždy s chutí a nadšením.

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial zimního čísla LSP 2017)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma

Tisk brožury byl podpořen z dotačního titulu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.