Listy sociální práce

Vycházíme již 4× ročně!

Cena ročního přeplatného (4 čísla časopisu) činí 199 Kč

 

Milí čtenáři,

shodou okolností se v čísle, které právě držíte v ruce, sešlo několik článků zaměřených na bezdomovectví, a to i na bezdomovectví ženské, o kterém se stále v České republice nemluví tolik, jak by mělo. Zároveň jsem se v červnu zúčastnila konference v Bruselu na téma Využití evropského konsensu v boji proti bezdomovectví. Uvědomila jsem si tak, jak je důležité se bezdomovectvím zabývat, a také to, jak daleko před námi jsou v tomto směru některé země Evropy jak v oblasti prevence, tak v oblasti sociální práce s lidmi bez domova. Jedním z nejzajímavějších témat byl určitě model Housing first, který je postaven na principu okamžitého bydlení, což znamená, že člověku bez domova je bydlení a následná péče poskytnuta okamžitě, na rozdíl od vícestupňového systému, kde klient musí teprve dokázat, že si bydlení "zaslouží". Zdá se vám, že tento přístup nemůže být funkční? A přesto je po pilotním ověřování v několika zemích již známo, že minimálně 80 % klientů si bydlení (a nový život) udrží. Fascinující ale pro mě byla v rámci konference i spousta jiných věcí. Například vidět stovky zástupců organizací zaměřených na pomoc lidem bez domova, s jakou vervou a nadšením o problematice diskutují, vyměňují si zkušenosti ze svých zemí a přemýšlejí nad tím, co by se dalo ještě zlepšit, pro mě bylo velmi pozitivním zážitkem. Domnívat se, že lze bezdomovectví "vymýtit", by bylo velmi naivní, ale díky všem těmto lidem, kteří svůj život zasvětili boji s bezdomovectvím, ho lze výrazně eliminovat a mnoha lidem pomoci. To se ale týká nejen těchto lidí a nejen bezdomovectví. Týká se to vás všech, sociálních pracovníků. Protože děláte svět hezčím místem pro žití, a to je nesmírně důležité.

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial letního čísla LSP 2016)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma