Listy sociální práce

Vycházíme již 4× ročně!

Cena ročního přeplatného (4 čísla časopisu) činí 199 Kč

 

Milí čtenáři,

v posledních dnech jsme bohužel mohli slyšet všude kolem nás zprávy o úmrtí dvou významných žen, a to Věry Čáslavské a Marie Vorlové. Obě tyto ženy, ač by se to na první pohled nemuselo zdát, mají něco společného. Práci, kterou vykonávaly i nad rámec svých povinností, a kterou vykonávaly víc pro druhé než samy pro sebe. Takových lidí není mnoho, a proto je nesmírně důležité si jich vážit. I z toho důvodu jeji odchod zasáhl tolik lidí (v případě Marie Vorlové zejména sociální pracovníky). Jak poznamenal předseda redakční rady Radek Suda v naší korespondenci, dobřé lidé odcházejí nějak často a náhle. Vzápětí dodal, že je to možná tím, že u nedobrých to není tak poznat. A má pravdu. Proto bychom se měli snažit dělat věci co nejlépe, s čistým svědomím a vědomím, aby po nás zůstalo, pokud možno, jen to pěkné. A nemusí to být zrovna hrdinský skutek. Stačí, když na nás lidé budou jednou vzpomínat jako na dobré. Tak budou vzpomínat lidé i na Marii Vorlovou, která se však ještě k tomu zasadila o rozvoj sociální práce.

 

S přáním příjemného podzimu

 

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial podzimního čísla LSP 2016)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma