Listy sociální práce

Vycházíme již 4× ročně!

Cena ročního přeplatného (4 čísla časopisu) činí 199 Kč

 

Milí čtenáři,

na stránkách našeho časopisu často píšeme (a to naprosto cíleně a úmyslně) o tom, jak bychom měli být na profesi sociálního pracovníka hrdí (to ostatně dokazuje i článek profesora Tomeše v tomto čísle – Je sociální práce profesí, nebo zaměstnáním?), jak bychom si měli vážit primárně sami sebe a hned poté dávat okolí najevo, jak je naše práce nezbytná a důležitá. Když se však sociální pracovník v České republice podíval každý měsíc na výplatní pásku, co si budeme povídat, odměna za vykonanou práci jejímu významu moc neodpovídala (spíš vůbec, než moc). O to větší mám radost, že vláda schválila tzv. III. variantu novely Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech ve veřejné správě, což znamená, že od 1. 7. 2017 dojde k navýšení platových tarifů THP pracovníkům o 9,4 % a u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 23 %. Od tohoto navýšení, které bylo opravdu nezbytné, si slibuji, že alespoň některé sociální pracovníky přesvědčí, aby neodcházeli do jiného zaměstnání (kde by měli lepší plat a lehčí práci). Bez sociální práce se totiž rozhodně neobejdeme, i když si to někteří lidé, bohužel, myslí. Ačkoliv navýšení stále neodpovídá náročnosti této profese, každý posun kupředu se určitě počítá, a budeme doufat, že to nebyl krok posední. Opravdu nás (celou redakční radu) těší, že můžeme díky tomuto časopisu přicházet i s tou naší "troškou do mlýna". Budeme moc rádi, pokud nám budete posílat Vaše názory, postřehy, dobrou praxi. Diskutujte s námi, mezi sebou, i navenek, je to opravdu důležité.

 

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial letního čísla LSP 2017)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma

Tisk brožury byl podpořen z dotačního titulu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.