Redakční rada

SUDA

PhDr. Radek SUDA

HOTOVÁ

Mgr. Veronika HOTOVÁ

HORECKÝ

Ing. Jiří HORECKÝ Ph.D., MBA

LUSKOVÁ

Ing. Daniela LUSKOVÁ MPA

 • Ředitelka domova pro seniory v Hradci Králové, odborný garant agentury podporující pěstounskou péči a viceprezidentka APSS pro kvalitu sociálních služeb.
 • 604 240 344
 • Daniela.Luskova@seznam.cz
TOMEŠ

prof. JUDr. Igor TOMEŠ CSc.

 • Profesor sociální politiky, evropského a českého sociálního práva a sociální správy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • tomes@volny.cz
ZAJACOVÁ

PhDr. Melanie ZAJACOVÁ

POSPÍŠIL, DiS.

Mgr. David POSPÍŠIL, DiS.

 • Ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV ČR
 • david.pospisil@mpsv.cz
ZIMMELOVÁ

Mgr. Petra ZIMMELOVÁ Ph.D.

VOLÁK

Bc. Michal VOLÁK DiS

HABURAJOVÁ ILAVSKÁ

doc. PhDr. Lenka HABURAJOVÁ ILAVSKÁ Ph.D.

 • Vysokoškolská učitelka – Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta sociálních věd a zdravotnictví UKF v Nitře (SK)
 • lhaburajova-ilavska@ukf.sk
KODYMOVÁ

PhDr. Pavla KODYMOVÁ Ph.D.

ZDRAŽILOVÁ

Mgr. Petra ZDRAŽILOVÁ

HANUŠ

Mgr. Petr HANUŠ

 • Ředitel sekce nestátních neziskových organizací a sekce sociálních služeb UZS ČR a ředitel odborných sekcí APSS ČR.
 • 608227367
 • koordinator@apsscr.cz
FALTYSOVÁ

Mgr. Andrea FALTYSOVÁ Dis., MBA