Články

Attachment: Trend v sociálně-právní ochraně dětí

Attachment: Trend v sociálně-právní ochraně dětí

27.03.2017
Ria Černá, sociální pracovnice a psycholožka, se ve svém článku zabývá attachmentem a pokládá si otázku, zda se jedná o trend, či fakt, který by se měl stát východiskem sociálně-právní ochrany dětí.
Zobrazit

Digitalizujme nezisk. Pro zisk

Digitalizujme nezisk. Pro zisk

21.12.2016
Petr Freimann, konzultant pro fundraising a komunikační strategie NNO, se ve svém článku pouští do výhod digitalizace v neziskové sféře a upozorňuje, že to nejlepší, co si ze čtvrté průmyslové revoluce a z ní plynoucího prekariátu můžeme vzít, je právě to nejlepší.
Zobrazit

Canisterapie v rukou sociálních pracovníků a na míru každému klientovi? Ano, jde to!

Canisterapie v rukou sociálních pracovníků a na míru každému klientovi? Ano, jde to!

26.09.2016
Zvířata zaujímají důležitou roli v životě mnoha lidí. Vedle nám velmi dobře známých vodicích psů pro nevidomé a asistenčních psů pro vozíčkáře známe i asistenční psy, kteří mohou být trénováni např. k detekci záchvatů. Zvířata mohou pomáhat v terapiích (např. v psychoterapii, sociální terapii nebo rehabilitaci) jako co-terapeuti; tato součinnost zvířat a odborníků si vyžádala vlastní obor – zooterapii. Kromě těchto určených terapeutických rolí jsou zvířata oceňována také v roli společníků, kdy mají vliv na kvalitu našeho života.
Zobrazit

Nekončící příběh

Nekončící příběh

27.06.2016
Doktorka Pavla Kodymová, odborná asistentka katedry sociální práce FF UK v Praze, se zamýšlí nad profesí sociální práce a inspiraci a poučení hledá v historii sociální práce.
Zobrazit

Ukazatel je důležitý!

Ukazatel je důležitý!

23.03.2016
"Sama si říkám, že se jedná o neobvyklý název článku do odborného časopisu o sociální práci. Tým, ve kterém pracuji, ale věří, že v životě je pro jakoukoliv práci důležité mít směr a tomuto směru věřit."
Zobrazit

Regulace profesních rolí sociálních pracovníků

Regulace profesních rolí sociálních pracovníků

26.10.2015
V současné době se rozpoutala odborná i politická diskuze o tom, zda je sociální práce profesí, která si zaslouží zákon o komoře sociálních pracovníků. Na stránkách tohoto časopisu bychom se měli do diskuze zapojit s odborně zdůvodněnými postoji.
Zobrazit

Forenzní sociální práce a možnosti jejího uplatnění

Forenzní sociální práce a možnosti jejího uplatnění

02.04.2015
Sociální práce má velmi široké pole působení. Zaměřuje se na různé oblasti a různorodé cílové skupiny, propojuje řadu vědních oborů a dává jim nový význam. V souvislosti s využitím práva v sociální práci zmiňují zahraniční zdroje forenzní sociální práci (forensic social work).
Zobrazit

Pomoc trestně stíhaným osobám a obětem trestných činů na obou stranách česko-německé hranice

Pomoc trestně stíhaným osobám a obětem trestných činů na obou stranách česko-německé hranice

30.09.2014
Většina občanů České republiky a Německa si užívá přednosti volného pohybu po Evropě. Malá část obyvatel ovšem této svobody cestování zneužívá k páchání trestné činnosti v sousední zemi. Díky dobré spolupráci české a německé policie je jejich nemalá část zatčena a poté souzena. Zatímco účastníci soudního jednání mají k dispozici tlumočníka, je tato možnost pro odsouzené, resp. oběti trestných činů, nedosažitelná. Orientace v problému je pak složitá, zejména pokud nevědí, jaké možnosti v cizí zemi mají, nebo pokud nemají téměř žádné znalosti cizího jazyka. Zvlášť složité je potom vyřizování běžných věcí, například ve věznici. Z tohoto důvodu zřídil Svobodný stát Sasko Evropskou poradnu pro trestně stíhané osoby a oběti trestných činů Drážďany.
Zobrazit

Individuální plánování práce s klientem jako cesta k jeho osobní nezávislosti

Individuální plánování práce s klientem jako cesta k jeho osobní nezávislosti

29.09.2014
Individuální plánování práce s klientem je mottem sociálních pracovníků Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností. Individuální plánování používáme jako jeden z nástrojů intervence v sociální práci.
Zobrazit