Vydavatel

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) je nezávislým profesním sdružením právnických a fyzických osob, jehož hlavním cílem je podporovat rozvoj a zvyšovat úroveň sociálních služeb poskytovaných v České republice. Organizačně je APSS ČR rozdělena do odborných celostátních sekcí a 14 krajských organizací.

APSS ČR je největším profesním sdružením v segmentu sociálních služeb v ČR a jediným, které nabízí členství bez ohledu na právní formu a typ sociální služby zájemce o členství. V současné době sdružuje více než 950 členských organizací, které poskytují více než 2300 registrovaných sociálních služeb pro statisíce osob.

APSS ČR byla založena v roce 1991 a od roku 2008 je profesionální organizací se stálým personálním zázemím odborných zaměstnanců a externích odborníků. Intenzivně spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR a dalšími organizacemi. Má zastoupení v řadě odborných komisí, pracovních skupin, výborů apod.

APSS ČR realizuje mnoho projektů na národní a mezinárodní úrovni, které jsou zaměřeny nejen na poskytovatele sociálních služeb, ale i na jejich cílové skupiny, tj. zejména seniory a osoby se zdravotním postižením. Vyvíjí vzdělávací činnost prostřednictvím Institutu vzdělávání APSS ČR a také publikační aktivity, zejména vydáváním v České republice a na Slovensku nejrozšířenějšího a renomovaného odborného časopisu Sociální služby; vydává rovněž další odborné publikace.

APSS v rámci své činnosti:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních i ostatních zainteresovaných institucí,
  • předkládá odborná stanoviska a oponentury,
  • zprostředkovává rozšiřování odborných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností,
  • vyvíjí studijní, dokumentační, vzdělávací a expertní činnost,
  • organizuje kongresy, odborné konference a vzdělávací programy.

 Asociace je členem několika mezinárodních organizací:

  • EDE – Evropská asociace poskytovatelů dlouhodobé péče o seniory
  • FEANTSA – Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci
  • ESN – Evropská sociální síť