Listy sociální práce

Milí čtenáři,

máme tu opět vánoční čas, který pro mnoho z nás symbolizuje čas setkávání se. Setkáváme se s rodinou, s přáteli, které jsme dlouho neviděli, ale setkáváme se i se svými kolegy v neformálním prostředí, nad vánočním punčem. Ano, mohli bychom si tak nějak tradičně povzdychnout nad tím, že jsou ale Vánoce čím dál komerčnější, že lidi akorát jedí a koukají na televizi, ale již nedodržují žádné vánoční tradice, a jaký to má tedy smysl, jestli se ono dotyčné "kouzlo Vánoc" někam netratilo... A já říkám, že neztratilo. Protože i když lidé možná pojímají Vánoce komerčněji, utrácejí spoustu peněz za věci, které v podstatě nepotřebují (například nejnovější typ chytrého telefonu) nebo věci, kvůli kterým se pak v průběhu roku setkávají ještě méně (opět nejnovější typ chytrého telefonu), něco se přece jen zlepšuje. Jsme celkově čím dál méně lhostejní k těm, kteří potřebují naši pomoc. V podzimních měsících se to ukázalo na několika událostech. Jednou z nich byl rekordní výsledek Národní potravinové sbírky, jež se uskutečnila v listopadu. Shromáždilo se přes půl milionu porcí jídla a dalších 41 tun drogistického zboží! V úspěšném projektu Ježíškova vnoučata, který pomáhá osamělým seniorům v pobytových zařízeních, je zase v tuto chvíli (k 11. 12.) splněno přes 14 tisíc přání a dalších více jak 5 tisíc splněno bude. A to ani nemluvím o spoustě dalších projektů, které sice nejsou tak mediálně známé, ale pomáhají mnoha lidem v nesnázích. Zkrátka, já bych to tak černě neviděla. A tak přeji do nového roku nám všem, aby lidé nikdy nezačali být lhostejní k potřebám druhých. Dokud to tak je, jsem přesvědčená, že svět je nakonec v pořádku (i když měl, a vždy bude mít" "zádrhele).

 

Krásný nový rok

 

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial zimního čísla LSP 2018)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma

Tisk brožury byl podpořen z dotačního titulu MPSV ČR Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.