Listy sociální práce

Vycházíme již 4× ročně!

Cena ročního přeplatného (4 čísla časopisu) činí 199 Kč

 

Milí čtenáři,

je tu jaro, roční období, jež bývá považováno za nejoptimističtější z celého roku. Vše se probouzí, roste, zelená, ve vzduchu voní květiny a tráva, lidé ze sebe setřásají zbytky zimy a pomalu, ale jistě i svrchní vrstvy oblečení. Tento březen je ale optimistický i z mnoha dalších důvodů, než jen kvůli nadcházejícímu jaru. Na každé třetí březnové úterý totiž připadá Světový den sociální práce (tentokrát to byl 15. březen), který se slaví ve světě již více jak 30 let. V rámci mnoha zemí probíhají akce oslavující sociální práci jako plnohodnotnou profesi a upozorňující na její společenský význam. Rozšiřování povědomí o tomto svátečním dni v České republice poukazuje na to, že cesta směřující k pozvednutí tohoto významného povolání je úspěšná a sociální pracovníci se hlásí ke své profesi hrdě, tak, jak si to zaslouží a jak by to i mělo být. A to je rozhodně důvod k optimismu!
Dalším optimistickým počinem je určitě transformace našeho časopisu z pololetníku na čtvrtletník. Číslo, které právě držíte v ruce, je prvním letošním číslem z celkových čtyř, které v roce 2016 spatří světlo světa. V časopisu tak můžeme pojmout mnohem víc témat, reagovat na aktuální podněty ze světa sociální práce a „rozjet“ ve větší míře i tzv. seriály, které vzhledem k časovému odstupu mezi čísly v minulém období nebyly možné či realizovatelné ve větší míře. Prvním seriálem je tak série článků profesora Igora Tomeše „Co nás čeká v 21. století“ s prvním dílem nazvaným Stárnutí obyvatelstva. Je příznačné, že autorem prvního velkého seriálu je právě Igor Tomeš, a to vzhledem k tomu, že bychom jen velmi těžko hledali někoho, kdo se v naší zemi zasadil o větší rozvoj sociální práce.
Všichni, kteří za časopisem stojíme (redakce, redakční rada i vydavatel), se budeme snažit udržet vysokou úroveň časopisu jako doposud a přinášet Vám ze světa sociální práce co nejvíc zajímavých informací, poznatků, inspirace a dobré praxe, abyste byli s časopisem spokojení minimálně tak, jako doposud (ale doufáme, že ještě víc). Za jakoukoliv Vaši zpětnou vazbu budeme vděčni.

S přáním krásných jarních dní

Mgr. Veronika Hotová
šéfredaktorka (editorial jarního čísla LSP 2016)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma