Listy sociální práce

Vycházíme již 4× ročně!

Cena ročního přeplatného (4 čísla časopisu) činí 199 Kč

 

Milí čtenáři,

přijde mi skoro symbolické, že náš časopis vychází právě 31. prosince, tedy v den, kdy se rok začíná lámat v nový. Pro celou redakční radu Listů sociální práce byl tento rok přelomový, jelikož jsme se po mnoha úvahách rozhodli časopis vydávat čtvrtletně, tzn. navýšit periodicitu o celých 100 %. I přes počáteční obavy, zda zvládneme větší časové nároky, zda budeme mít dostatek kvalitního materiálu (rozuměj článků) a zda udržíme kvalitu i při větší kvantitě, jsme zhodnotili, že se "dílo podařilo", a již se těšíme, co přinese rok nový. Některé změny nastaly, některé se chystají. Na post předsedy redakční rady rezignoval v prosinci Radek Suda, který stál v čele rady od úplného začátku a se kterým jsem v tomto směru úzce spolupracovala od mého nástupu na post šéfredaktorky, kdy pro mě bylo všechno nové (a tímto mu moc děkuji za dosavadní spolupráci). V redakční radě ale nadále zůstává. Nadále také zůstává jediným předsedou redakční rady v historii časopisu, jelikož jsme se rozhodli tento post úplně zrušit. Další významnou změnou je rozšíření redakční rady o nového člena, a tedy i posilu, a to Davida Pospíšila, ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV. Do budoucna však uvažujeme o dalším rozšiřování redakční rady o sociální pracovníky z praxe, a to z důvodu vyváženosti rady a rozložení jejích sil. Jsme přesvědčeni, že veškeré změny pomohou časopisu se stále rozvíjet a udržet si svou kvalitu.

Moc děkujeme zejména Vám, čtenářům, jelikož jste těmi nejdůležitějšími osobami ze všech. Bez Vás by pro nás tuto práci nemělo smysl vůbec dělat. Doufáme, že budete i nadále čtenáři spokojenými, a že u čtení našeho časopisu budete mít pocit, že to má význam. Budeme také rádi za jakékoliv Vaše podněty, komentáře a samozřejmě články, které určitě uvítáme. Vždyť časopis je tu zejména pro Vás a pro výměnu zkušeností z oblasti sociální práce.

V závěru bych Vám chtěla popřát úspěšný vstup do nového roku 2017, aby se Vám dařilo ve všech směrech, aby se Vám splnilo co nejvíc přání, abyste dodrželi svá předsevzetí a abyste nebyli smutní při jejich případném nedodržení. A hlavně, abyste svou práci dělali s radostí, entuziasmem a hrdostí, protože máte být na co hrdí. Sociální práce je totiž na vzestupu a já věřím, že společnými silami se bude posouvat stále dál a výš tak, jak to má být a jak si zaslouží.

 

Mgr. Veronika Hotová

šéfredaktorka (editorial zimního čísla LSP 2016)

 

 

APSS ČR ve spolupráci s MPSV ČR vydala brožuru Chci zůstat doma určenou zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožura je praktickou pomůckou pro lepší orientaci v systému poskytování péče. 

Brožura je zdarma k dispozici u praktických lékařů a na městských úřadech. Ke stažení v PDF zde: Chci zůstat doma